Privacybeleid

Inleiding

De website www.galaxymobile.be wordt beheerd door Galaxy Mobile Solutions BVBA (hierna: "Galaxy"). Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan Galaxy persoonsgegevens over u verzamelen. In dit privacybeleid legt Galaxy daarom uit welke persoonsgegevens van u kunnen worden verzameld bij het gebruik van onze website en hoe Galaxy met het verwerken van die persoonsgegevens omgaat. In dit privacybeleid wordt onder meer informatie gegeven over Galaxy zelf en wordt uitgelegd welke (categorieën van) persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over Galaxy

Galaxy is gevestigd te (2800) Mechelen en heeft haar kantoor aan de Schaliënhoevedreef 20 T. Indien u over het privacybeleid vragen heeft, neemt u dan gerust contact op. Galaxy is op werkdagen telefonisch bereikbaar op nummer +32 2 719 03 20. Ook kunt u contact opnemen per e-mail (info@galaxymobile.be) of gebruik maken van het contactformulier op de website.

Overzicht verwerkingen van persoonsgegevens, doeleinden en rechtsgronden

Contactformulieren
Galaxy verwerkt persoonsgegevens van bezoekers van de website om vragen, klachten of andersoortige communicatie af te kunnen handelen nadat een bezoeker het contactformulier op de website heeft ingevuld. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Galaxy en van u. Dit belang bestaat concreet uit het belang van Galaxy en van u om vragen, klachten of andersoortige communicatie op verzoek van u af te kunnen handelen. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de met het contactformulier verzonden vraag, klacht of andersoortige communicatie.

Indien u nog geen klant van ons bent, dan kunnen wij uw persoonsgegevens opslaan in ons CRM-systeem. Wij slaan deze persoonsgegevens op, zodat wij in de toekomst voor commerciële doeleinden contact met u op kunnen nemen. In het bijzonder nemen wij contact op om na te gaan of u interesse heeft in producten of diensten van Galaxy. Dit is toegestaan, omdat u voorafgaand aan het invullen van het contactformulier daarvoor toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan). Deze persoonsgegevens worden maximaal 48 maanden door Galaxy bewaard.

Verbeteren van de website
Galaxy verwerkt persoonsgegevens van bezoekers van de website om informatie over het gebruik van de website te verzamelen en te analyseren. Galaxy brengt onder meer in kaart hoeveel bezoekers de website van Galaxy raadplegen en welke onderdelen van de website door de bezoekers worden bezocht. Galaxy maakt voor deze verwerkingen gebruik van het programma Piwik. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Galaxy. Het belang bestaat concreet uit de in deze alinea genoemde doelen.

Bewaartermijnen

Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen, dan bewaart Galaxy de persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Beveiliging

Galaxy heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Zo is de website van Galaxy onder meer beveiligd met een zogenoemd SSL-certificaat. Verzending van persoonsgegevens vindt dus via een beveiligde verbinding plaats.

Bewerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Galaxy worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. Denk aan het hostingbedrijf dat onze website host. De bewerkers en subbewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Galaxy en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden (met uitzondering van de zojuist genoemde verwerkers en sub-verwerkers) niet verstrekt aan andere partijen, tenzij Galaxy daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Websites van derden

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Galaxy zijn verbonden.

Uitoefening van rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de geldende privacywetgeving. Als u van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u gebruik maken van de in dit privacybeleid onder "Informatie over Galaxy" beschreven contactmogelijkheden.

Wijzigingen privacybeleid

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige versie van het privacybeleid is het laatst gewijzigd op 31 oktober 2017.